ZAMROŻONY MATERIAŁ

Materiał zamrożony taje, a jego cząsteczki pod wpływem promieni słonecznych wracają do gazu międzygwiezdnego. W ten sposób żywe komórki powstałe w początkach narodzin każdego sy­stemu słonecznego powracają w krąg owego hipotetycznego cyklu.I tu jeszcze raz autorzy wracają do niebezpieczeństwa, jakie dla każdej żywej materii stanowi promieniowanie rentgenowskie. Twierdzą oni, że w większości wypadków komórki te są przed pro­mieniowaniem rentgenowskim chronione. Przy czym przypomina­jące istnieją duże różnice między działaniem tego promieniowania w warunkach kosmicznych a jego działaniem w warunkach labora­toryjnych. W laboratorium są to zazwyczaj gwałtowne dawki (wy­buchy) promieniowania, podczas gdy ciągłe działanie pozostawia dość czasu, by szkody w materiale biologicznym zostały naprawio­ne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *