ZAŁOŻENIA HIPOTEZY

Zresztą nie zapominajmy, że i u nas zastanawiano się nad zasianiem życia na Marsie i uznano, że do tego celu najbardziej się nadają właśnie algi niebieskozielone.Zakładając, że hipoteza Cricka jest słuszna, trudno dzisiaj usta­lić, jakie to mikroorganizmy zostały wysłane na naszą planetę z tak ważną misją. Tym bardziej że wszystko zależało od tego, do jakiego stopnia nasza planeta była rozpoznana. Jeśli uznano, że panują tu warunki trudne – wysłano na Ziemię organizmy najprostsze. Jeśli natomiast uznano, że warunki raczej sprzyjają biogenezie, to możli­we, że owa nieznana cywilizacja wysłała na naszą planetę eukaryo- ty, to znaczy komórki z jądrami, chromosomami i makrocząstecz­kami umożliwiającymi fagocytozę. Przykładem takich komórek są drożdże.Zresztą w ramach hipotezy Cricka możliwości jest wiele. Można było na przykład wysłać eukaryoty wraz z prokaryotami, a takie współzawodnictwo okazać się mogło w pierwotnych warunkach Ziemi katastrofalne dla eukaryotów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *