WYŻSZA INTELIGENCJA

Bo kto przyczynił się do narodzin owej wyższej inteligencji? Piszą Hoy­le i Wickramansinghe:„Teoria głosząca, że życie na Ziemi zostało utworzone celowo przez jakąś wyższą inteligencję, zawiera więcej prawdopodobieńst­wa niż owa jedna szansa na 104<)000 i znacznie lepiej potrafi wyjaśnić wiele faktów, którymi zajmowaliśmy się w poprzednich rozdzia­łach. Nasza teoria narzuca się sama przez się i właściwie należałoby zapytać (…), dlaczego nie przez wszystkich jest akceptowana”.Kiedyś sprawa wydawała się prosta. Wszystkie żywe istoty, każda z osobna, no i człowiek również, miały być dziełem Boga. Później przyszli biologowie i stwierdziwszy podobieństwa między poszcze­gólnymi gatunkami, przyjęli teorię ewolucji jako przeciwstawną je­dnorazowej kreacji. Starając się dotrzeć do początków życia, stwo­rzyli hipotezę „zupy prebiotycznej”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *