WYMAGANE KRYTERIA

Crick jest głęboko przekonany, że jego teoria odpowiada obu wymaganym w takich wypadkach kryteriom. Po pierwsze – stwarza alternatywę dla jednej przynajmniej teorii dotyczącej biogenezy, a po drugie – zakłada sprawdzalne przewidywania.Pierwszy warunek jest oczywiście spełniony, a drugi – przyjmij­my, że hipoteza Cricka zakłada takie przewidywania. Jej słuszność ma potwierdzić odnalezienie w najstarszych skamielinach śladów pojawienia się na Ziemi istot zorganizowanych, natomiast nie po­winno się natrafić na ich prymitywniejszych poprzedników. Jego hi­poteza przewiduje także możliwość odnalezienia pochodzących do­kładnie z tego samego okresu różnych rodzajów mikroorganizmów. W jednym i drugim wypadku wszystko zależy od odkryć wykopalis­kowych. Te są wprawdzie bardzo ubogie w skamieliny sprzed czte­rech miliardów lat, ale przecież w jakimś sensie wszystkie przema­wiają za hipotezą Cricka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *