WYCIĄGANIE WNIOSKÓW

Dlatego też wyciąganie z doświadczeń laboratoryjnych wnios­ków, które miałyby dotyczyć zjawisk zachodzących w kosmosie, jest ryzykowne i nieuzasadnione.Autorzy obliczają, że masa materiału genetycznego docierające­go rocznie na Ziemię wynosi około 1010 gramów. Wynosiłoby to około 1023 bakterii i 1024 wirusów. Sama zaś atmosfera umożliwiała­by coś w rodzaju miękkiego lądowania na Ziemi.Autorzy na poparcie swoich hipotez przytaczają szereg badań przeprowadzanych podczas lotów balonami na dużych wysokoś­ciach. Ku zdumieniu przeprowadzających badania okazało się, że na większych wysokościach bakterii jest więcej niż w niższych rejo­nach atmosfery! Wyniki te zostały później wielokrotnie potwier­dzone, aż nagle okazało się, że instytucje zajmujące się tymi bada­niami znalazły się bez funduszy i musiały doświadczenia swoje przerwać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *