Kredyt hipoteczny jest głównym źródłem finansowania zakupu nieruchomości w Polsce. Nawet uzyskując wysokie dochody i posiadając idealną historię kredytową, na przeszkodzie w otrzymaniu kredytu może stanąć konieczność posiadania wkładu własnego, który od 2014 roku jest nieodzownym elementem kredytu hipotecznego. Co kryje się pod tym pojęciem i ile wynosi wkład własny?

Czym jest wkład własny?

Wprowadzona w 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) Rekomendacja S, nałożyła na banki konieczność wymagania od klientów, starających się o kredyt hipoteczny, wniesienia wkładu własnego. Wkład ten jest udziałem wniesionym przez kredytobiorcę w finansowanie zakupu lub budowy nieruchomości. Oznacza to, że starając się o kredyt musi on wykazać, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi. Oprócz gotówki, wkładem własnym może być również:

  • zabezpieczenie na innej nieruchomości,
  • pieniądze zgromadzone na koncie emerytalnym,
  • działka, na której ma zostać wybudowany dom,
  • obligacje skarbowe.

Dla każdego z wyżej wymienionych wkładów własnych bank będzie wymagał odpowiedniego udokumentowania ich posiadania. W przypadku zabezpieczenia na nieruchomości, przedmiotem zabezpieczenia może być nieruchomość, której właścicielem nie jest kredytobiorca. W takim przypadku mówimy o użyczeniu nieruchomości pod hipotekę, która zostaje wpisana do działu IV księgi wieczystej. Wiąże się to jednak z koniecznością przystąpienia do kredytu (jako współspadkobiercy) także właściciela nieruchomości.

Ile wynosi wkład własny?

Od 2014 roku wysokość wkładu własnego miarowo wzrastała. O ile początkowo wynosił on 5% ceny nieruchomości, to obecnie jest to 20%. Co prawda niektóre banki oferują kredyty hipoteczne z 10% wkładem własnym, jednak pod warunkiem ubezpieczenia brakującego wkładu oraz. Ponadto chcąc starać się o kredyt z niższym wkładem własnym, kredytobiorca musi uzyskać dużo punktów scoringowych, na które wpływają m.in. wysokość i rodzaj dochodu oraz dotychczasowa historia kredytowa. O kredyt taki można obecnie starać się w Banku Millennium, Credit Agricole, mBanku, Alior Banku i Santander Banku.

W związku z sytuacją na rynku, spowodowaną koronawirusem, niektóre banki zaostrzyły wytyczne dotyczące udzielania kredytów oraz podniosły wysokość wymaganego wkładu własnego do 30%. Obecnie większość z nich zmieniła już swoją politykę kredytową i zmniejszyła wysokość wymaganego wkładu własnego do 20%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *