W NAJSTARSZYCH WARSTWACH

Trzecim wreszcie argumentem jest znalezienie w najstarszych warstwach Ziemi skamielin mikroorganizmów zbliżonych do nie- bieskozielonych alg. Wielu autorów jest przekonanych, że owe glo­ny były pierwszymi żywymi mieszkańcami Ziemi, a wręcz zdumie- wające jest to, że objawiają się one od razu jako organizmy w pełni ukształtowane. Głównym argumentem przemawiającym przeciwko tej hipotezie uważa uczony – jest czas istnienia wszechświata. Jeśliby dalsze ba­dania wykazały, że wszechświat jest znacznie młodszy niż przypusz­czano, to wówczas zbyt mało czasu pozostawałoby dla dwukrotne­go, kolejnego rozwoju życia — najpierw na owej hipotetycznej pla­necie, a później na Ziemi. Argument ten zresztą odpada, jako że dzisiaj nie ma wątpliwości, iż wszechświat istnieje co najmniej od 12 -13 miliardów lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *