TEORIA ISTNIEJĄCA OD WIEKÓW

W niej miały się pojawić pierwsze objawy czy fazy życia. Tylko że przez cały prawie wiek nikt z uczonych nie zastanawiał się, jak nikłe jest prawdopodobieństwo, żeby życie powstało w ten właśnie sposób. Jest ono tak małe, że ża­dne. Autorzy Ewolucji z Kosmosu twierdzą, że teoria doboru natura­lnego dlatego tak szybko się przyjęła, bo zrzuciła w jakimś sensie ty­ranię narzuconą rozumowi ludzkiemu przez chrześcijaństwo w cią­gu dziesiątków wieków. Wprawdzie tyrania ta nie istniała już w wie­ku XIX, bo gdyby istniała, spotkałby Darwina taki sam los, jaki spotkał dzieło Kopernika, ale niemniej rewolucja, darwinowska miała takie znaczenie dla wyzwolenia umysłu ludzkiego, że każda próba krytyki tej teorii natrafia na opór tych wszystkich, którzy obawiają się nawrotu czasów, gdy religia narzucała człowiekowi swoją duchową władzę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *