TECHNIKA SIEWU

Specjalny rozdział w swojej książce Crick poświęca budowie ra­kiety kosmicznej, która miałaby rozsiać życie. Podróż rakiety mu­siałaby trwać zdaniem uczonego nie krócej niż 10 tysięcy lat. Niezależnie od swojej konstrukcji statek musiałby zabrać bardzo dużą li­czbę mikroorganizmów. Jeśliby ładunek wynosił około 90 kilogra­mów, równałoby się to liczbie mikroorganizmów wynoszącej ok. 10 . Ta ilość powinna była zostać umieszczona zdaniem Cricka w wielu opakowaniach czy pojemnikach, co ułatwiłoby ich wyładu­nek, i to w różnych miejscach atmosfery i w różnych punktach pla­nety. Rozsianie życia w kosmosie nie byłoby łatwe, a warunki, z jakimi owe mikroorganizmy mogłyby się zetknąć, nader różnorodne (np. obecność tlenu lub jego brak, silne promieniowanie lub promienio­wanie słabe). Cywilizacja, która na taki wyczyn by się zdobyła, mu­siałaby więc na nieznaną planetę wysłać bądź mikroorganizmy jak najbardziej różnorodne, bądź też stworzyć mikroorganizmy specja­lne, mikroorganizmy przeznaczone do życia w warunkach prebiotycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *