SZCZEGÓLNY ARGUMENT

images (10)

Trudno więc so­bie wyobrazić z chemicznego punktu widzenia, by przed życiem opartym na węglu istniało życie oparte na krzemie. Ale jeśli rozpa­trzymy ten wariant nie z punktu widzenia chemicznego, tylko elek­tronicznego? Chemicznie krzem nie jest tak wielostronny jak wę­giel. Elektronicznie natomiast charakteryzuje się znaczną wyższoś­cią. Każdy zna kostkę krzemową w układach scalonych. O zastąpie­niu jej kostką węglową nikt nie myśli. Może więc stworzyła nas bar­dzo skomplikowana kostka krzemowa? Jeden szczególnie argument – powiadają autorzy – przemawia za tą tezą: obliczenia związane z budową enzymów czy innych biomo- lekuł byłyby ułatwione, a właściwie w ogóle możliwe w wypadku in­teligencji opartej na krzemie. Strukturę enzymów można opisać na jednej stronie książki naukowej. Odróżnić jednak tę stronę od 104000,) fałszywych kartek zapisanych niewłaściwymi wzorami che­micznymi enzymów byłoby zadaniem przekraczającym ludzkie mo­żliwości, ale nie możliwości kostki krzemowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *