ŚWIADOME ODWOŁANIE

kopernik

Wróćmy jednak do pytania postawionego w podtytule tego roz­działu: więc kto? Zupełnie świadomie odwołali się uczeni angielscy do Kopernika. „Kopernik – powiadają – pierwszy wymiótł wszelkie wyobrażenie o Ziemi jako o geometrycznym środku wszechświata… Natomiast te­oria o jakiejś ziemskiej zupie prebiotycznej», o cudownym zespo­leniu się różnych substancji dających początek życiu, jest próbą po­wrotu do okresu sprzed Kopernika. [Dokładnie tego samego argu­mentu używa Crick A. M]. Poj awiaj ą się próby uczynienia z Ziemi jakiegoś biologicznego środka kosmosu. Najwyższy czas, by odejść od tego poglądu. Zaciekłość, z jaką niektórzy bronią tej teorii, od­powiada dokładnie zaciekłości, z jaką Kościół starał się wrócić po odkryciu Kopernika do teorii Ptolemeusza”. Istnieją jednak enzymy, istnieje DNA, istnieją aminokwasy i ktoś musiał je wynaleźć. Autorzy nie zatrzymują się jak Crick na ja­kimś procesie chemicznym sprzed 9-10 miliardów lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *