PRZYTACZAJĄC PRZYKŁADY

Przytaczając te przykłady adaptacji mikroorganizmów do różnych warunków, autorzy angielscy tak kończą ten fragment swoich rozważań:„Tego rodzaju fakty doskonale pasują do naszego obrazu. W krę­gu: system słoneczny-gaz międzygwiezdny-system słoneczny, znaj­dują się bakterie żyjące w warunkach, jakich na Ziemi w ogóle nie ma. Docierając do nas z przestrzeni kosmicznej bakterie charakte­ryzują się właściwościami (…), których tylko część może być wyko­rzystana na Ziemi (…). Dlatego też gdziekolwiek na Ziemi powsta­je nowe otoczenie, nawet bardzo specyficzne (…), znajdują się tam wkrótce bakterie, jako że nabyły one w kosmosie szeroki zasób mo­żliwości”.Na podstawie wielu dowodów, z których najistotniejsze stanowią odkrycia ostatnich lat, dochodzą uczeni angielscy do wniosku, że życie pojawiło się na Ziemi w bardzo wczesnym okresie jej dziejów. Podobnie jak Crick zastanawiają się, czy jest uzasadnione, obowią­zujące w jakimś sensie do dziś, twierdzenie biologów, że eukaryoty rozwinęły się z prokaryotów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *