OGRANICZONOŚĆ NASZEJ INTELIGENCJI

pobrane

Rozwój fizyki spowodował, że niedaleki jest dzień, kiedy zrozumiemy, jak pro­blem stosunku węgla do tlenu powinien być w kosmosie rozwiąza­ny. Nie potrafimy dokonać tego, co potrafią inteligencje stojące je­szcze wyżej, ale potrafimy sobie wyobrazić, co one mogłyby uczy­nić. I to jest, jeśli dobrze rozumiemy, cel nauki”. Ograniczoność naszej inteligencji i naszego rozumu wyraża się przede wszystkim tym, że gdy przychodzi nam odpowiedzieć na py­tania zasadnicze, odwołujemy się często do sfery pozarozumowej. To. jest chyba najistotniejszy wniosek, jaki wypływa z rozważań uczonych angielskich. Poziom wiedzy końca dwudziestego wieku zmusza do ograniczeń w stawianiu pytań, i to jest również postęp nauki. Crick nie odpowiadając na pytanie dotyczące inteligencji, która przyczyniła się przed czterema miliardami lat do powstania życia na Ziemi, jest bliższy duchowi naszej wiedzy, niż hipotezy do­tyczące ogniw łańcucha, którego jesteśmy (na razie) ogniwem koń­cowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *