ODRZUCAJĄC ROLĘ PRZYPADKU

Docierają stale – w jednych okresach częściej, w innych rzadziej. Wynika z tego, że najważniej­sze etapy ewolucji przebiegają szybko, bez okresów charakteryzu­jących się formami przejściowymi, których jak twierdzą autorzy, nigdy nie było i dlatego nie natrafiono na nie w żadnych znalezis­kach. Inaczej mówiąc, nie trzeba było milionów pokoleń, by przez mutacje utrwaliły się zmiany w kolejności aminokwasów, w łańcu­chach polipeptydów; wystarczyły tysiące takich generacji. Odrzucając rolę przypadku w powstaniu i rozwoju życia na Zie­mi, autorzy są przekonani, że tylko ich tćoria tłumaczy obserwacje tych biologów, którzy „odeszli” od klasycznego darwinizmu, pod­dając go krytyce. W książce cytowane jest następujące zdanie wybi­tnego biologa japońskiego, S. Ohno, z 1970 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *