NOWE PROGRAMY

Nowe programy mogą się rozwinąć w wielu kieru­nkach. Rezultatem tego będzie nagły rozbłysk, jak to określają bio­logowie, nagłe rozdzielenie się pierwotnego zasobu w wielu kierun­kach”.Autorzy uważają wreszcie, że nie ma żadnego związku między prekaryotami a eukaryotami, jak nie było go między bakteriami tle­nowymi i beztlenowymi. Co więcej, nie ma zdaniem autorów takie­go związku między światem roślinnym a zwierzęcym. Niezbędna wydaje się pewna uwaga na marginesie. Podając w znacznym skrócie koncepcje uczonych angielskich, pomijam dużą część ich argumentów, czym prawdopodobnie osłabiam siłę wywo­dów. Proszę mi tedy wierzyć, że tych argumentów jest w Ewolucji z Kosmosu znacznie więcej, niż udało mi się przekazać. Hoyle i Wickramansinghe mają np. własną koncepcję dotyczącą pochodzenia owadów, z których najstarsze pochodzą sprzed 350 milionów lat (najmłodsze sprzed 50 milionów) i które w zasadzie nie uległy od tamtych czasów żadnym zmianom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *