NIEZNALEZIONE ŚLADY

Innym argumentem, który Crick odpiera, jest fakt, iż nie znale­ziono dotąd w najstarszych warstwach Ziemi nawet śladu eukaryotów. Nie ma potrzeby przytaczać argumentacji uczonego amerykańskiego, gdyż dzisiaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Od­kryto bowiem w skamielinach eukaryota, i to sprzed 3,8 miliarda lat, o czym szczegółowiej będzie mowa w następnym rozdziale. Crick zajmuje stanowisko wobec dwóch innych jeszcze argumen­tów, wytoczonych przez przeciwników jego teorii. Zarzuca się jej, że jest fantastyczna. Crick odpowiada, że jego hipoteza jest całko­wicie zgodna z naszą współczesną wiedzą astronomiczną, biologicz­ną, paleontologiczną. Rzetelności naukowej nie można — powiada Crick – jej odmówić. Zarzuca mu się też, że jest to teoria nazbyt prozaiczna, że jej optyką jest nasza współczesność, nasze problemy i nasza współczesna wiedza, podczas gdy już najbliższe lata przy­nieść mogą tak rewelacyjne, tak olbrzymie osiągnięcia naukowe i techniczne, że dzisiejsze hipotezy uczonego amerykańskiego wyda­dzą się przy nich pozbawione wyobraźni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *