NIEWIELE TRZEBA DO ŻYCIA

Jednym słowem, potrzeba im do życia naprawdę niewiele. Glony te spotyka się zarówno w morzach, jak i w wodach słodkich, i w glebie. Niektóre żyją w gorących źródłach, a nawet w piasku pustynnym.Oczywiście niebagatelną ich zaletą jest i to, że w kilku centyme­trach sześciennych zmieścić się ich mogą miliardy. Można je rów­nież zamrażać i w tym stanie – zamrożone i odwodnione – przetrwać mogą dziesiątki tysięcy lat. Crick pisze:„Z tych wszystkich względów są mikroorganizmy w ogóle, a te, które mogą żyć bez tlenu w szczególności, najlepszymi kandydata­mi do podróży na inne planety, pod warunkiem, rzecz jasna, że pla­nuje się na tych planetach zapoczątkowanie cyklu życia, a nie wysła­nie żywych organizmów, które miałyby tam szansę przeżycia. Dla­tego też przypuszczamy – Orgel i ja – że one to stanowiły prawdopo­dobnie ładunek owego nieznanego statku kosmicznego, o którym wspominamy w naszej teorii panspermii kierowanej”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *