KAŻDY SPECJALISTA

Każdy specjalista od komputerów powie wam, że pro­gram komputera nie będzie ulepszony przez to, iż się weń wbuduje przypadkowe błędy”. Autorzy zakładają, że wszystko to wygląda inaczej. Co pewien czas w kierunku określonym zostają przesłane fragmenty informa­cji genetycznej, stanowiące zamknięty program, który przekazuje znajdującym się w tym środowisku komórkom pierwszego siewu polecenie przerwania obecnego programu i włączenie nowego. Umożliwić to ma kontynuowanie nie tylko istnienia, ale i rozwoju. W dużej liczbie komórek pojawią się w związku z tym zmiany nieko­rzystne i wiele komórek ulegnie zniszczeniu, ale straty te zostaną szybko nadrobione przez wykorzystanie każdego występującego w programie ulepszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *