KAŻDA GWIAZDA

Każda gwiazda powstała w wyniku zagęszczenia gazu między­gwiezdnego. Ponieważ każdy taki zamknięty krąg (system słoneczny-gaz międzygwiezdny-system słoneczny) ma swój udział w bio­chemicznym rozwoju życia w naszej galaktyce, nietrudno obliczyć, że przy 1011 takich cykli w przestrzeni międzygwiezdnej tej galakty­ki znajduje się masa biochemiczna przekraczająca dziesięć milio­nów razy masę Słońca!Oprócz tej „szybkiej” drogi istnieje druga, związana z kometami. Tu wracamy do sformułowanej już dawno przez obydwu uczonych hipotezy mówiącej o gromadzeniu się właśnie w jądrach komet ma­teriału biologicznego. Materiał ten może wewnątrz komet zostać zamrożony, a wszystkie jego procesy życiowe „zawieszone”. Od czasu do czasu orbity tych komet mogą ulec skrzywieniu na skutek siły przyciągania którejś z gwiazd, wówczas kometa zmieniając swój bieg dociera do wnętrza systemu słonecznego (jak np. kometa Halleya).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *