JEDNOLITY KOD GENETYCZNY

Za tą teorią przemawia jednolity kod genetyczny dla wszystkie­go, co żyje na naszej planecie. Powiada Crick, a cytuję to zdanie dlatego, że formułuje ono podstawowy argument we wszystkich dy­skusjach związanych z jego hipotezą:„(…) jeśli niektóre cechy kodu genetycznego wytłumaczyć moż­na w pewnej mierze logiką chemii, to wydaje się, że jest nieprawdo­podobne, aby poszczególne elementy kodu były wyznaczone wy­łącznie przez prawa natury chemicznej”.Nie ma żadnego powodu, by we wczesnym okresie dziejów Ziemi przez przypadek nie mogło dojść do powstania jeszcze jakiejś innej odmiany tego kodu, tak jak doszło do powstania kodu opartego na czteroliterowym alfabecie podwójnej spirali. Ale dopóki – twierdzi Crick – nauka na ślad takiego kodu nie wpadnie, owa jednolitość podwójnej spirali charakteryzująca wszystkie żywe istoty przema­wia za hipotezą panspermii kierowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *