DECYDUJĄCY FAKT

kosmos_660x460

Decydujący byłby tu fakt, że dla inteligencji zdolnej do szybkich obliczeń szansa na prze­prowadzenie skomplikowanych, wielostronnych kombinacji związ­ków chemicznych byłaby znacznie większa niż za pomocą metod statystycznych. No i wreszcie rzecz najważniejsza: myśląca kostka krzemowa, dzięki wynalezieniu tych wielostronnych kombinacji chemicznych, otrzymałaby możliwość kierowania, sterowania wy­darzeniami na skalę astronomiczną. Hoyle zresztą pisał o tym ob­szernie w pracy The Relation of Biology to Astronomy (1980). Jeśli­by zaś założyć, że ludzie sami wymyśliliby kostkę krzemową, to okazałoby się, że owe związki chemiczne byłyby wynalazkiem bar­dzo płodnym. Można by rozwinąć łańcuch: kostka krzemowa-ży- cie oparte na węglu-kostka krzemowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *