ARGUMENTY ZA I PRZECIW

Niemniej nie można dzisiaj powiedzieć, jakie to mikroorganizmy byłyby w otoczeniu Ziemi sprzed miliardów lat najbardziej przystosowane do spełnienia swo­jej misji.Z tego wszystkiego, co dotychczas było powiedziane – powiada Crick – wynika jasno, że istnieją w zasadzie dwie teorie pochodze­nia życia na Ziemi. (Jest ich oczywiście więcej. Z wymienionych w niniejszej książce Crick może oczywiście nie znać hipotez Sedlaka, ale z całą pewnością musiał słyszeć o hipotezach Hoyle’a i Wickramansinghe’a, które znane były powszechnie od 1978 r.).W każdym razie Crick mówiąc o dwóch teoriach ma na myśli teo­rię ortodoksyjną – zakładającą, że życie pojawiło się na Ziemi bez cudzej pomocy – oraz teorię panspermii kierowanej. Ta ostatnia za­kłada, że korzenie życia ziemskiego biorą początki na jakiejś plane­cie w naszej galaktyce, gdzie życie rozwinęło się w 1 – 2 miliardy lat po Big Bangu, a po kilku dalszych miliardach lat osiągnęło formę rozumu i inteligencji. Stamtąd w postaci mikroorganizmów zostało przesłane na Ziemię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *